Β΄ Λυκείου

Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :μαθήματα Γενικής παιδείας και μαθήματα προσανατολισμού.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά 30 ώρες εβδομαδιαίως και 5 ώρες τα μαθήματα προσανατολισμού.

 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (ενιαίομάθημα)

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά (ενιαίομάθημα)

 

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Φυσικές Επιστήμες (ενιαίομάθημα)

 

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Ιστορία

2

Φιλοσοφία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστημής των Η/Υ

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, ΠολιτικοίΘεσμοί & ΑρχέςΔικαίου, Κοινωνιολογία)

2

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

1

Θρησκευτικά

2

Ερευνητική Εργασία (project)*

1Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, ΟικονομικήΕπιστήμη & ΠολιτικήΕπιστήμη)

2

Σύνολο Ωρών 
(ΓενικήςΠαιδείας & ΟμάδαςΠροσανατολισμού)

35Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα Ώρες

Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)

3

Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού)

2

Σύνολο Ωρών 
(ΓενικήςΠαιδείας & ΟμάδαςΠροσανατολισμού)

35

 

 

Αξιολόγηση – Βαθμολογία  & Προαγωγή στη Γ΄Λυκείου

Στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σεόλαταμαθήματαεκτόςαπότηνΕρευνητικήΕργασία & τηΦυσικήΑγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες. Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων.
Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ΄Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).