Επαγγελματικός προσανατολισμός

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στο Ωδείο 20/03/11

Το φροντιστήριο μας ασχολείται συστηματικά με το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού τα τελευταία 10 χρόνια.

Η στήριξη των μαθητών σε κάθε τους απορία και προβληματισμό όσον αφορά αυτό τον ευαίσθητο τομέα, αποτελεί για εμάς αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας. Από το 2006 έως και το 2009 διοργανώναμε κλειστές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού στο χώρο του φροντιστηρίου, αποκλειστικά για τους μαθητές μας και τους γονείς τους.


Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στο σπίτι του πολιτισμού 11/04/2010

Οι συναντήσεις αυτές ήταν διαφορετικές για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, όπου γινόταν αναλυτική παρουσίαση των κατευθύνσεων και των μαθημάτων και διαφορετικές για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, όπου γινόταν παρουσίαση του έκτου μαθήματος επιλογής, υπολογισμός μορίων, σχολές, μικρά μυστικά διαβάσματος κ.α.

Φυσικά ήμασταν και παραμένουμε δίπλα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου όταν έρχεται η ώρα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.


Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στο επιμελητήριο Ρεθύμνου 30/06/2010

Η ενασχόληση μας αυτή και η εμπειρία την οποία αποκτήσαμε μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η γνώμη και η συμβουλευτική των ειδικών είναι αναγκαίο βοήθημα σε αυτήν την κομβική, για τα παιδιά, χρονική περίοδο.

Έτσι, από το 2010 συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες στο χώρο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, διοργανώνοντας ανοικτές για το κοινό του Ρεθύμνου ημερίδες.


Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού  στο φροντιστήριο Προπύλαια

Οι ημερίδες αυτές αποτελούν πια θεσμό για τα μαθητικά δρώμενα της πόλης. Φυσικά βρισκόμαστε καθημερινά κοντά στους μαθητές και στους γονείς τους έχοντας συνεχή συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου του επαγγελματικού προσανατολισμού, λύνοντας τις απορίες τους και οδηγώντας τους όσο γίνεται σε σωστότερες αποφάσεις.