Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - Νέο Σύστημα

Στη Γ΄ τάξη του Νέου Λυκείου θα λειτουργήσουν τρεις Ομάδες Προσανατολισμού (Κατευθύνσεις) στην καθεμιά από τις οποίες οι μαθητές παρακολουθούν 15 διδακτικές ώρες μαθημάτων γενικής παιδείας εβδομαδιαίως και 15 διδακτικές ώρες πέντε Μαθημάτων Προσανατολισμού. Σημειώνεται ότι δεν είναι και τα πέντε μαθήματα της κάθε Ομάδας Προσανατολισμού πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

 

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης δηλώνουν στη σχολική τους μονάδα πριν από τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους την Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) στην οποία θα φοιτήσουν. Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού. Οι μαθητές της Γ' Τάξης, μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού και σε κάθε περίπτωση επιλέγουν οριστικά Ο.Π. μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου.

Σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού, οι μαθητές παρακολουθούν πέντε μαθήματα προσανατολισμού και εξετάζονται στις πανελλαδικές σε κάποια από τα μαθήματα αυτά και ενδεχομένως σε κάποιο μάθημα Γενικής Παιδείας.

Με βάση τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει, ο κάθε μαθητής, μπορεί να επιλέξει ένα (στην περίπτωση που εξεταστεί πανελλαδικά σε τέσσερα μαθήματα) ή δύο (στην περίπτωση που εξεταστεί πανελλαδικά σε πέντε συνολικά μαθήματα) Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης (Ομάδα Τμημάτων) για να έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Στη Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι τρεις:


 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

2

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία Γενικής Παιδείας

2

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

2

Μάθημα Επιλογής

2

Σύνολο Ωρών (ΓενικήςΠαιδείας/Επιλογής)

17

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα διδασκόμενα μαθήματα ανά Προσανατολισμό (επιπλέον από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας):

 

 

 

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

5

Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών (Προσανατολισμού)

15


 

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών Ώρες

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

Ανάπτυξη Εφαρμογών 
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

Σύνολο Ωρών (Προσανατολισμού)

15

 


Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Ώρες

Μαθηματικά

5

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών 
σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

Ιστορία

3

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών (Προσανατολισμού)

15


 

Απολυτήριο Λυκείου

Στο τέλος του έτους οι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα (εκτός της Φυσικής Αγωγής) σε σχολικό επίπεδο.
Οι Εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες του μαθήματος που βαθμολογούν και τα γραπτά. 
Ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Ο γενικός βαθμός του Απολυτηρίου, είναι ο μέσος όρος της ετήσιας επίδοσης σε όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά. Για την απόλυση από το Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5/20 (εννέα και πέντε δέκατα).

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού.

Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας), Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας), Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας), Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισμού)

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: