Μέλος Ο.Ε.Φ.Ε.

Το φροντιστήριο μας είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου.


Μέλος Ο.Ε.Φ.Ε.

Επίσης είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) και οι υπεύθυνοι του φροντιστηρίου παρακολουθούν συστηματικά τα δρώμενα της ομοσπονδίας έχοντας συνεχή παρουσία σε συνέδρια, συνελεύσεις, εκδηλώσεις. Τέλος, συμμετέχει στις ετήσιες εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε.