ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1
Ανθρωπιστικές. Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Αρχαία 1,3

Ιστορία 0,7

 

 

2
Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

 

Μαθηματικά προσ/μου 1,3

Φυσική 0,7

 

3
Σπουδές Υγείας και Ζωής

Βιολογία Γ.Π. 0,9

Έκθεση 0,4

Βιολογία προσ/μου 1,3

Χημεία 0,7

Βιολογία Γ.Π. 0,9

Έκθεση 0,4

4
Παιδαγωγικές Σπουδές

Έκθεση 1,3

Μαθηματικά Γ.Π. 0,7

Έκθεση 1,3

Ιστορία Γ.Π. 0,7

Έκθεση 1,3

Ιστορία Γ.Π. 0,7

5
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

 

 

Μαθηματικά προσ/μου 1,3

Α.Ο.Θ. 0,7