ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Νεοελ. Γλώσσα
Αρχαία
Ιστορία

Νεοελ. Γλώσσα
Φυσική
Χημεία

Νεοελ. Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.

1
Ανθρωπιστικές. Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Λατινικά

 

 

2
Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

 

Μαθηματικά προσ/μου

 

3
Σπουδές Υγείας και Ζωής

Βιολογία Γ.Π.*

Βιολογία προσ/μου

Βιολογία Γ.Π.*

4
Παιδαγωγικές Σπουδές

Μαθηματικά Γ.Π.

Ιστορία Γ.Π.

Ιστορία Γ.Π.

5
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

 

 

Α.Ο.Θ.

Με 4 μαθήματα έχεις πρόσβαση σε ένα πεδίο και με 5 μαθήματα έως και δύο πεδία
*πρόσβαση με μειωμένα μόρια