Σχολιασμός θεμάτων Πανελλαδικών 2015

Μαθηματικά κατεύθυνσης (Α. Δερεδάκης)-Αρχαία Κατεύθυνσης (Ο. Πριναράκη)
 

Μαθηματικά Γ' ΕΠΑ.Λ. (Σ. Γαλεράκη)
 

Α.Ο.Θ. (Μ. Κοσμαδάκη)
 

Χημεία Κατεύθυνσης (Μ. Δασκαλάκη) – Λατινικά Κατεύθυνσης (Μ. Γριβέα)-Α.Ε.Π.Π. Κατεύθυνσης (Μ. Σταράκης)
 

Φυσική Κατεύθυνσης (Μ. Δασκαλάκη) – Ιστορία Κατεύθυνσης (Α. Ταταράκη)
 

Α.Ο.Δ.Ε. (Μ. Κοσμαδάκη) – Βιολογία (Π. Μακρυλάκη)
 

Μαθηματικά Γ.π. (Π. Πενθερουδάκη) – Βιολογία Γ.π.(Σ. Κολυβάκης)- Φυσική Γ.π. (Ν. Παλιεράκη)
 

Εκτίμηση Πανελλαδικών 2015 και Νέο Σύστημα (Μ. Γριβέα, Μ. Δασκαλάκη, Α. Δερεδάκης)