Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το φροντιστήριο μας ασχολείται συστηματικά με το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού από το 2006.

Η στήριξη των μαθητών σε κάθε τους απορία και προβληματισμό όσον αφορά αυτό τον ευαίσθητο τομέα, αποτελεί για εμάς αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας. Από το 2006 έως και το 2009 διοργανώναμε κλειστές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού στο χώρο του φροντιστηρίου, αποκλειστικά για τους μαθητές μας και τους γονείς τους.

Οι συναντήσεις αυτές ήταν διαφορετικές για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, όπου γινόταν αναλυτική παρουσίαση των κατευθύνσεων και των μαθημάτων και διαφορετικές για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, όπου γινόταν παρουσίαση του μαθήματος επιλογής, υπολογισμός μορίων, σχολές, μικρά μυστικά διαβάσματος κ.α.

Φυσικά ήμασταν και παραμένουμε δίπλα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου όταν έρχεται η ώρα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Η ενασχόληση μας αυτή και η εμπειρία την οποία αποκτήσαμε μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η γνώμη και η συμβουλευτική των ειδικών είναι αναγκαίο βοήθημα σε αυτήν την κομβική, για τα παιδιά, χρονική περίοδο.

Έτσι, από το 2010 μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες στο χώρο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, διοργανώνοντας ανοικτές, για το κοινό του Ρεθύμνου, ημερίδες.
Οι ημερίδες αυτές αποτελούν πια θεσμό για τα μαθητικά δρώμενα της πόλης. Φυσικά βρισκόμαστε καθημερινά κοντά στους μαθητές και στους γονείς τους έχοντας συνεχή συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου του επαγγελματικού προσανατολισμού, λύνοντας τις απορίες τους και οδηγώντας τους όσο γίνεται σε σωστότερες αποφάσεις.

Τα τελευταία χρόνια η συμβουλευτική είναι απόλυτα εξειδικευμένη, ανά ομάδα προσανατολισμού, με στόχο την αναλυτικότερη ενημέρωση των υποψήφιων.

Στόχος μας είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι φοιτητές ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για το μέλλον τους!

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28310 23995
espa banner