Πέπη Πενθερουδάκη


Μαθηματικός

Τελείωσα το Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δίδαξα από το 2002 -2010 σε φροντιστήριο του Ηρακλείου Κρήτης σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Από το 2010 μέχρι σήμερα διδάσκω στο φροντιστήριο Προπύλαια. Έχω διδάξει στο συγκεκριμένο φροντιστήριο Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Μαθηματικά Γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου καθώς επίσης και Άλγεβρα Β΄ Λυκείου.

Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο Διδακτική των Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας καθώς και πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Προσέγγιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες-Διαχείριση των συμπεριφορικών τους προβλημάτων».

Στόχος της διδακτικής μου προσέγγισης είναι ότι “όπου υπάρχει πρόβλημα υπάρχει και λύση, αν δεν υπάρχει λύση δεν υπάρχει πρόβλημα”.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28310 23995